Knowledge Base Help Center
Kategoriler
< Konu Listesi
Yazdır

Overflow hatası çözüm 1

use KobiJet_2021;
select  top 1000 id, baslikid, cikan , giren from hareket

where cikan is not null
order by cikan   

-----------------
use KobiJet_2021;
select  top 1000 id, baslikid, cikan , giren from hareket

where giren is not null
order by giren
-----------------------------------

update hareket set cikan=1 where id = --hatali ürünün id'si

-------------------------------------------
Liste içeriği