Knowledge Base Help Center
Kategoriler
< Konu Listesi
Yazdır

Sql Server Kobijet Kullanıcısı oluşturma

Not: işlemlere başlamadan önce aşağıdaki kodu kopyalayınız

USE [master]
GO

CREATE LOGIN [kobijet] WITH PASSWORD=N'123321az', 
DEFAULT_DATABASE=[master], DEFAULT_LANGUAGE=[us_english], 
CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=ON
GO

ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER [kobijet]
GO

ALTER LOGIN [kobijet] ENABLE
GO

1- sql serveri açıyoruz

2- gelen ekrana connect diyoruz

3- new query e tıkılıyoruz

4- kodumuzu yapıştırıyoruz

execute tıkladıktan sonra işlemlerimiz bitmiştir.

Liste içeriği