Knowledge Base Help Center
Kategoriler
< Konu Listesi
Yazdır

Toplu stok hatası çözümü

aşağıdaki kodu çalıştırdığınızda düzelecektir

USE [kobijetdata]
GO

DROP TABLE [dbo].[StoklarTEMP]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GOCREATE TABLE [dbo].[StoklarTEMP](
	[Realid] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[id] [int] NOT NULL,
	[UrunKayitTarihi] [datetime] NULL,
	[StokGrubuid] [int] NULL,
	[UrunAdi] [nvarchar](200) NULL,
	[UrunAciklamasi] [nvarchar](200) NULL,
	[UrunAlisFiyati] [money] NULL,
	[UrunSatisFiyati] [money] NULL,
	[UrunIsk] [money] NULL,
	[UrunIsk2] [money] NULL,
	[UrunIsk3] [money] NULL,
	[Barkod] [nvarchar](50) NULL,
	[MuadilBarkod] [nvarchar](2500) NULL,
	[KDV] [smallint] NULL,
	[Ozel1] [nvarchar](200) NULL,
	[Ozel2] [nvarchar](200) NULL,
	[Ozel3] [nvarchar](200) NULL,
	[Ozel4] [nvarchar](200) NULL,
	[Ozel5] [nvarchar](200) NULL,
	[Birim] [nvarchar](50) NULL,
	[BirimAciklamasi] [nvarchar](50) NULL,
	[TartiliUrun] [bit] NULL,
	[Katalog] [bit] NULL,
	[UrunSatisFiyati2] [money] NULL,
	[UrunSatisFiyati3] [money] NULL,
	[Birim2] [nvarchar](50) NULL,
	[Birim3] [nvarchar](50) NULL,
	[ParaBirimi] [int] NULL,
	[BirimFiyati] [money] NULL,
	[YerliUretim] [bit] NULL,
	[FiyatDegisimTarihi1] [datetime] NULL,
	[EskiFiyat1] [money] NULL,
	[Miktar] [money] NULL,
	[Carpan] [money] NULL,
	[Mensei] [nvarchar](100) NULL,
	[AlisKDV] [smallint] NULL,
	[Reyonid] [int] NULL,
	[AlinanCariid] [int] NULL,
	[MinStokMiktari] [money] NULL,
	[MaxStokMiktari] [money] NULL,
	[GrupStok] [bit] NULL,
	[Pasif] [bit] NULL,
	[UrunOmru] [int] NULL,
	[SonKullanmaTarihi] [datetime] NULL,
	[Alisisk01] [money] NULL,
	[Alisisk02] [money] NULL,
	[Alisisk03] [money] NULL,
	[Marka] [nvarchar](100) NULL,
	[MBarkod1] [nvarchar](50) NULL,
	[MBarkod2] [nvarchar](50) NULL,
	[MBarkod3] [nvarchar](50) NULL,
	[MBarkod4] [nvarchar](50) NULL,
	[MBarkod5] [nvarchar](50) NULL,
	[MBarkod6] [nvarchar](50) NULL,
	[MBarkod7] [nvarchar](50) NULL,
	[MBarkod8] [nvarchar](50) NULL,
	[MBarkod9] [nvarchar](50) NULL,
	[MBarkod10] [nvarchar](50) NULL,
	[SeriNoTakip] [bit] NULL,
	[GarantiSuresi] [int] NULL,
	[StokKarOrani1] [money] NULL,
	[StokKarOrani2] [money] NULL,
	[StokKarOrani3] [money] NULL,
	[ElleFiyatGirisi] [bit] NULL,
 CONSTRAINT [PK_StoklarTEMP] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Realid] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

İŞLEMLER:

1-) SQL Server 2014 Management Studio UYGULAMASINI ÇALIŞTIRIYORUZ.

2-) SQL E GİRİŞ YAPIYORUZ.

3-) LOGİN KISMINA  sa  PASSWORD KISMINA İSE  12321az YAZIYORUZ. ARDINDAN CONNECT BUTONUNA BASARAK SQL ‘E GİRİŞ YAPIYORUZ.

4-) GELEN EKRANDA NEW QUERY BUTONUNA TIKLIYORUZ.

5-) ARDINDAN GELEN BOŞ SAYFAYA İLK BÖLÜMDE PAYLAŞTIĞIMIZ KODLARDAN GEREKLİ OLANI KOPYALAYIP YAPIŞTIRIYORUZ. İLK SATIRA KULLANILAN VERİ TABANININ ADI YAZILMALIDIR.

6-)VERİ TABANINIZIN ADI KobiJet_2021 İSE KODDA HERHANGİ BİR DÜZENLEME YAPMANIZA GEREK KALMAYACAKTIR. VER TABANINIZIN ADINI AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

7-) ARDINDAN EXECUTE YE BASIP İŞLEMİ SONLANDIRIYORUZ. SONRASINDA SQL’İ KAPATABİLİRSİNİZ .

NOT: SQL’İ KAPATMAK İÇİN ÇARPI İŞARETİNE BASTIĞINIZDA ÇIKAN SORUYA “NO” SEÇENEĞİNİ SEÇMENİZ GEREKMEKTEDİR.

Liste içeriği