Knowledge Base Help Center
Kategoriler
< Konu Listesi
Yazdır

VERİ TABANINDA MÜKERRER BULMA VE SİLME

1-) MÜKERRER KAYIT BULMA

use kobijet_2024
select barkod from stoklar group by barkod havıng count (*)>1

2-)MÜKERRER KAYIT SİLME


use kobijet_2024
WITH DuplicateCTE AS (
  SELECT
    BARKOD,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Barkod ORDER BY (SELECT NULL)) AS RowNumber
  FROM
    Stoklar
)
DELETE FROM DuplicateCTE WHERE RowNumber > 1;
Liste içeriği